4.2.2010
Digibalance® -tavaramerkki kansainvälistymiseen


Digitaseen visiona on kasvaa Euroopan laajuiseksi kirjanpitopalveluiden tarjoajaksi 1-4 hengen ns. mikroyrityksille. Palvelutuotteiden perustana tulee olemaan Suomessa kehittämämme Automaattitilit -konsepti, jonka pohjalta selvitetään maakohtaisia lokalisointitarpeita.  

Digibalance® on Digitase Oy:n rekisteröity tavaramerkki, jolla yhtiön palveluja tullaan kansainvälisesti tarjoamaan. Työ on kuitenkin aivan alkuvaiheessa ja teknisiä valmiuksia sähköiselle kirjanpidolle alkaa olla lähinnä Pohjoismaissa, joissa yhtiön valmisteluhankkeet ovat jo käynnissä.

Digibalance -hankkeen etenemisen tiedottamista varten tullaan lähiaikoina avaamaan oma www.digibalance.eu -sivusto.

Digibalance® -trademark for European operations

Our vision is to grow into a Europe-wide accounting service provider to the micro enterprises of 1-4 people. The basis of our service products will be the automated accounting concept that we have developed in Finland, and based on that we will solve the country-specific localization needs.

Digibalance is a registered trademark of Digitase Oy under which the company’s services will be provided internationally. The work is in an early stage, and for now the technical readiness for digitalized accounting is mostly in Scandinavia, where the preparation projects are already in progress.

www.digibalance.eu will be updated for briefings of the development in a near future. 


Mikko Ilves
Hallituksen puheenjohtaja
Chairman of the Board
puh. +358 405076434

 

20.11.2009
Esittelyvideot nettisivuille


Digitaseen nettisivut on tänään päivitetty ja merkittävimpiä lisäyksiä ovat palveluiden esittelyvideot, jotka auttavat hahmottamaan mitä sähköiset taloushallinnon palvelut tarkoittavat.  

Etusivun video kertoo sähköistetyn taloushallinnon eduista sekä havainnollistaa Digitaseen asiakkuuden käytännön merkitystä yrittäjäasiakkaalle. Automaattitilit-osiossa on nyt myös paljon kaivattu esittelyvideo yksinyrittäjille räätälöidystä palvelustamme. Sen avulla saat selkeän käsityksen siitä, että kirjanpidon valmistuminen voi olla todella vaivatonta ja samoja asioita ei tarvitse käsitellä moneen kertaan. Video näyttää mikä on yrittäjän rooli tapahtumien sähköisessä muodostumisessa.

Esittelyvideoiden lisäksi Yrittäjän tukipuhelinnumero (0600 418128) on tuotu nyt esille helpommin löydettävässä muodossa.


Lisätietoja antaa

Sami Parikka
Toimitusjohtaja
Digitase Oy
puh. 0400 354022

 

11.6.2009
Muutoksia Digitase Oy:n omistuksessa


Digitase Oy:n osakekannan enemmistö on siirtynyt Mikko Ilveksen ja hänen hallinnoimansa sijoitusyhtiö Vuolte Oy:n haltuun. Syksyllä 2008 toimintansa käynnistäneen Digitase Oy:n osakkaana ja toimitusjohtajana jatkaa edelleen Sami Parikka, joka saa käyttöönsä entistä paremmat resurssit tarjota sähköisen taloushallinnon palveluja eri kokoluokan yrityksille.

"Tulen todennäköisesti ottamaan yhtiössä taustaroolin taloushallinnon erityiskysymysten asiantuntijana, johon olen kerännyt yli 10 vuoden kokemuksen. Ennen kaikkea lähden kuitenkin voimakkaasti jatkokehittämään ja markkinoimaan Digitaseen lanseeraamaa hienoa Automaattitilit -palvelutuotetta. Palvelu on tarkoitettu tiedostavalle pienyrittäjälle, joka sisäistää sen, että "kuitit muovipussissa kirjanpitäjälle" on kallis tapa hoitaa kirjanpito, eikä käytännössä edes vaivattomin vaihtoehto. Emme keskity kilpailemaan tilitoimistoalan nykyisten toimijoiden kanssa vaan tarjoamme esim. alkaville yksinyrittäjille selkeästi erilaista toimintamallia kirjanpidon hoitoon. Liki puskaradio -tyyppisen markkinoinnin pohjalta AT-palvelun on ottanut käyttöönsä jo nyt noin 100 pienyrittäjää. Toimintamalli on kuitenkin rakennettu suurille massoille ja lähdemmekin seuraavaksi aktiivisesti hakemaan sopivaa markkinointikanavaa ensin Suomessa ja sitten yhteneväisen pankkijärjestelmän omaavissa EU-maissa. Tämän jatkovaiheen osalta ensimmäinen päänavaus on jo menossa Ruotsissa. Hanke on niin mielenkiintoinen, ettei malttaisi kesälomiakaan pitää, mutta käytännön tasolla asiat alkanevat edetä syksyn aikana", kertoo Mikko Ilves.

Lisätietoja antaa tarvittaessa

Sami Parikka
Toimitusjohtaja
sami.parikka@digitase.fi
puh. 0400 354022

 

3.4.2009
Digitaseen palveluista eri vaihtoehtoja Markkinointiviestinnän yrityksille.

Markkinointiviestinnän yritykset ovat kovaa vauhtia ajanmukaistamassa taloushallintoaan. Ihan suurimpia yrityksiä lukuun ottamatta lähes kaikki alan yritykset ovat ulkoistaneet ainakin kirjanpitonsa ja veroasioiden hoidon.

Digitaseen palveluista markkinointiviestinnän yritykset ovat löytäneet sekä DT taloushallinto- että AT kirjanpito -palvelun. Hieman isommille toimistoille on käynnistetty koko hallinnollisen paperisodan korvaavaa, sähköiseen laskunkiertoon perustuvaa DT-taloushallintoa. Toisaalta pienille yhden hengen yrityksille on usein riittänyt uusi Automaattitilit -palvelu täydennettynä tarvittaessa Yrittäjän tukipuhelimen käytöllä.

Digitase lähestyy huhtikuussa markkinointiviestinnän yrityksiä kampanjalla, jonka tarkoituksena on huomiota herättävästi saattaa alan toimijoiden tietoon kirjanpitomaailman nykyaikaiset mahdollisuudet.

www.digitase.fi/markkinointiviestinta.htmLisätietoja antaa

Sami Parikka
Toimitusjohtaja
Digitase Oy
puh. 0400 354022
 

 

2.4.2009
AT-palvelu osoittautunut sopivaksi mm. palvelualan pienyrityksille

Digitaseen alkuvuodesta lanseeraama Automaattitilit (AT)-palvelu on lähtenyt hyvin käyntiin. Palvelumallin helppoudesta ovat olleet erityisen kiinnostuneita päivittäiseen tietokoneen käyttöön tottuneet yrittäjät mm. IT-alalta. Palvelun käyttöön tarvittavat atk-valmiudet löytyy nykyisin kuitenkin lähes jokaiselta, koska käytännössä kyse on vain kuukausittaisesta sähköposti- ja nettilinkkiyhteyksien käyttämisestä.

Asiakaskunnan kirjo onkin yllättänyt AT-palvelutiimin. Mukaan on lähtenyt yrittäjiä mm. erilaisista tehtävistä rakennusalalla, suunnittelussa ja muotoilussa, sosiaalialalta sekä erikoistavarakaupan alalta.

Palvelun on todettu sopivan erittäin hyvin tiettyyn tuoteryhmään kohdistuneeseen kauppaan ja lähes jokaiselle palvelualalle. Mielenkiintoisen kohderyhmän muodostaakin mm. hyvinvointialan pienyritykset, joihin Digitase on nyt käynnistämässä tiedotuskampanjaa Automaattitilit-palvelusta.

Lisätietoja antaa

Sami Parikka
Toimitusjohtaja
Digitase Oy
puh. 0400 354022

 

 

2.3.2009
Uusi palvelu konsultointikysymyksiin: Yrittäjän tukipuhelin


Kirjanpidon rutiiniosuuksien automatisoituessa yrittäjät ovat korostaneet tarvettaan edelleen saada asiantuntevia neuvoja tilitoimistosta. Palveluiden hinnoittelussa on toisaalta koettu epäoikeudenmukaiseksi satunnaisen konsultoinnin upottaminen rutiinikirjanpidon hintoihin, kun sellaista tunnetta ei kuitenkaan ole aina syntynyt, että tarvittaessa apua erityiskysymyksiin olisi saatavissa.

Erityisesti Digitaseen Automaattitilit -asiakkaiksi siirtyneet yrittäjät ovat osoittaneet etteivät halua maksaa palveluista, joita he eivät käytä. Satunnaisen konsultointitarpeen tyydyttämiseksi Digitase Oy onkin nyt avannut erillisen Yrittäjän tukipuhelimen. Puhelinnumerossa 0600-418128 (0,98 €/min.+alv+pvm) selvitetään kaikkia yrittäjän elämään liittyviä aiheita, joihin saadaan taustatietoja aina sopivalta asiantuntijalta. Palvelun laskutus perustuu asiakkaan kanssa käytettyyn keskusteluaikaan ja maksu tapahtuu siis osana puhelinlaskua.

Yhteydenotto Yrittäjän tukipuhelimeen ei edellytä Digitaseen asiakkuutta vaan yhteyttä voi ottaa jo vaikka yrittäjyyttä suunniteltaessa.

Lisätietoja antaa

Sami Parikka
Toimitusjohtaja
Digitase Oy
puh. 0400 354022

1.2.2009
Automaattitilit (AT)-palvelu tuotantokäyttöön


Digitase Oy käynnisti syksyllä 2008 tuotekehitysprojektin, jonka tarkoituksena oli luoda pienyrittäjille erittäin tehokas ja edullinen sähköinen palvelumalli lakisääteisen kirjanpidon teettämiseksi. Palvelun kohderyhmänä ovat sekä toiminimellä että yhtiömuodossa toimivat 1-2 hengen yritykset, jotka voivat maantieteellisesti sijaita missä vain.

Toimintamalli perustuu Digitaseen sähköisiin pankkiyhteyksiin ja työvälineisiin sekä tiettyihin asiakasyrittäjän soveltamiin toimintatapoihin, jotka mahdollistavat kirjanpidon pitkälle menevän sähköistymisen. Johtoajatuksena ei ole ollut kirjanpitotyön siirtäminen asiakkaalle vaan turhien päällekkäisyyksien karsiminen ja toistuvien vaiheiden automatisointi.

Tuotekehitysprojektia on ollut rahoittamassa TE-keskus ja aikaansaatua palvelutuotetta on tarkoitus edelleenkehittää vientikelpoiseksi eurooppalaiselle SEPA (Single Euro Payments Area) -alueelle. Suomessa palvelua testattiin ja kehitettiin aidoilla pilottiyrityksillä ja laajempaan tuotantokäyttöön se hyväksyttiin vuoden 2009 alusta.

Lisätietoja antaa

Sami Parikka
Toimitusjohtaja
Digitase Oy
puh. 0400 354022

 

 

 

 


Takaisin Etusivulle >>